Hieronder de uitleg van het  keizersysteem zoals wij het in de internecompetitie spelen.

Het ‘Systeem Keizer’ is in de loop der jaren gemeengoed geworden van talrijke schaak- en damverenigingen. Het systeem is in de jaren 1950-1960 bedacht door de heer Keizer van schaakvereniging ESGOO uit Enschede. De belangrijkste aanleiding tot het ontwerpen van het Keizersysteem was dat in een competitie de spelers een ongelijk aantal partijen speelden als gevolg van normale afwezigheid of het spelen van externe partijen. De stand in de interne competitie gaf daardoor een vertekend beeld.

 

De hoofdlijnen van het systeem keizer zijn:

·       Iedere speler krijgt een waardecijfer. De beste speler krijgt het hoogste waardecijfer. De andere spelers wordt een waardecijfer toegekend dat afhangt van de sterkte van de speler. 

·       Wint men een partij, dan krijgt men het waardecijfer van de tegenstander bijgeschreven. Bij verlies krijgt men 0 punten. Bij remise krijgen de spelers elk de helft van het waardecijfer van hun tegenstander

·       Bij afwezigheid krijgt men 1/3 van het eigen waardecijfer

·       De paring geschiedt volgens de ranglijst. Nummer 1 speelt tegen nummer 2. Als deze personen al tegen elkaar gespeeld hebben, speelt nummer 1 tegen nummer 3. Enzovoorts. Het is dus de bedoeling dat spelers die dicht bij elkaar staan op de ranglijst, tegen elkaar uitkomen. Men speelt zoveel mogelijk even vaak met wit als met zwart

·       Na elke ronde wordt een nieuwe ranglijst bepaald. De (eventuele nieuwe) koploper krijgt dan het maximum waardecijfer. Daarna worden alle berekeningen van vorige rondes opnieuw uitgevoerd (zgn. herberekening). Dus een winstpartij tegen de nummer 1 van de ranglijst levert in eerste instantie het maximale aantal punten op. Zakt die speler naderhand op de ranglijst, dan wordt alsnog het lagere waardecijfer voor die winstpartij toegekend

·       Bij een oneven aantal spelers heeft één speler vrij. Deze krijgt dan 2/3 van het eigen waardecijfer als schadeloosstelling

·       Speelt men een externe partij voor de vereniging dan, krijgt men hiervoor ook punten. Dit is afhankelijk van het team en het bord waarop men speelt evenals van het resultaat van de partij.

De complexiteit van het keizersysteem zit in de herberekening. Om dit toe te lichten, hier een uitgewerkt voorbeeld:

Puntentelling Henk Jan (keizerwaarde 95) na Ronde 3:

·       ronde 1, gespeeld tegen Piet (keizerwaarde 94); 94 punten

·       ronde 2, afwezig met kennisgeving (1/3 van eigen keizerwaarde) : 31,67 punten

·       ronde 3, verlies tegen Klaas: 0 punten

·       totaal aantal punten: 125,67

Puntentelling Henk Jan (nu keizerwaarde 93) na Ronde 4:

·       ronde 1, gespeeld tegen Piet (nu keizerwaarde 98); 98 punten

·       ronde 2, afwezig met kennisgeving (1/3 van eigen keizerwaarde) : 31 punten

·       ronde 3, verlies tegen Klaas: 0 punten

·       ronde 4, remise tegen Kees (1/2 van keizerwaarde 90): 45 punten 

·       totaal aantal punten: 174 punten

Zoals in dit voorbeeld te zien is, is Piet meer waard geworden. Piet heeft in ronde 4 gewonnen en is daardoor gestegen op de ranglijst. Henk Jan had al in ronde 1 van Piet gewonnen en krijgt de nieuwe gestegen keizerwaarde van Piet.

Onze sponsoren

Steun de club

Login voor auteurs