OSBO Ronde 3 Edese SV - De Schaakmaat 2J

Op vrijdag 12 december 2014 moesten we aantreden tegen een medekoploper van poule 2B van de OSBO-competitie. Omdat de Edese S.V. op de vrijdagavond geen zaalruimte beschikbaar had, kwamen ze naar De Stolp in Apeldoorn toe. Altijd leuk, een extra “thuis”-wedstrijd. Toch was ik een beetje ongerust, de Edese S.V. stond hoog en heeft een hoge gemiddelde rating. Op bijna alle borden was hun rating (veel) hoger dan die van ons. Daarnaast speelden we met twee invallers omdat zowel Zia Hadi als Jonah Zijlma hadden afgezegd. Hopelijk zijn zij er de volgende wedstrijd tegen Wageningen 4 weer bij. Gelukkig waren Colin Wouters en Raymond Jacobsen bereid om in te vallen. Daardoor moest er wel een beetje met onze bordopstelling en de kleur geschoven worden.

De wedstrijd begon ook nog eens moeizaam. Op veel borden kwamen wij niet goed uit de opening, stonden we passief of hadden we zelfs al materiaal verloren. Toen ik naar het bord van Casper Wouters keek – meestal is Casper toch wel goed voor een punt – kreeg ik direct al de tranen in m’n ogen. Bij geen enkel stuk van hem was enige activiteit te bespeuren en het was een kwestie van tijd of hij zou ook materiaal gaan verliezen…

En dan de stand van Steven Braun. Hij speelde met wit een actieve opening maar z’n tegenstander speelde een zeer vroegtijdige dame-uitval naar h4. Als je dan je pion op e4 gaat dekken met wit, kom je niet goed uit de opening. Je moet dan dus een belangrijke centrumpion opofferen en direct vol op de aanval gaan spelen. Je voelt al aankomen wat Steven deed. Inderdaad, hij ging z’n pion dekken met de dame.

Zelf speelde ik voor de zoveelste keer met zwart. Op maandag 8 december had ik ingevallen in het eerste team en een soort Scandinavisch op het bord gekregen. Wit speelde daarin een “positionele” variant. Daarin zit echter een tamelijk onbekend pionoffertje dat de stelling in één keer op z’n kop zet. Als wit dan te passief speelt, staat hij snel slecht tot verloren. Thuis had ik deze variant goed bekeken en ja hoor, m’n tegenstander van die maandag ging al snel in de fout en verloor na 16 zetten. Dus ik dacht, wat maandag werkt, zal vrijdag ook nog wel lukken. Dus weer deze variant, inclusief pionoffer aan m’n nieuwe tegenstander van de Edese S.V. voorgeschoteld. Ook hij pakte de pion maar speelde het vervolg aanmerkelijk beter dan m’n tegenstander die maandag ervoor…

De enige die gewonnen uit de opening kwam, was Raymond Jacobsen.  Z’n tegenstander had een (veel) hogere rating dan Raymond maar speelt niet zo veel meer. Raymond kon daar goed van profiteren. Door met de dame op a4 met schaak een paard van z’n tegenstander op a5 aan te vallen moest z’n tegenstander de zeer slechte zet c6 spelen. Maar er was geen betere zet. Deze pion op c6 kon Raymond slaan met zijn pion op d5, waardoor er allerlei aftrekschaakjes dreigden. Niet alleen kostte dit z’n tegenstander een pion, zwart moest ook nog eens met z’n koning naar e7 om te voorkomen dat hij z’n toren op a8 zou verliezen. Met een duurzaam voordeel (pion meer) en twee tijdelijke voordelen (ontwikkelingsvoorsprong en slechte samenwerking van zwarts stukken) stond wit veel beter. Raymond is ook geen moment meer in gevaar geweest. Misschien kon hij iets sneller winnen, maar hij haalde de vis goed en degelijk op het droge. Aan het einde won hij keurig een toren door een röntgenaanval. Het nadeel van de zwarte koning die nog in het centrum stond, brak zwart uiteindelijk dus toch op.

Op de lagere borden speelden bij de Edese S.V. nog wel spelers met een hoge rating! Daar liepen Xiao Hao Buitenhuis, Colin Wouters en Renso Steunenberg hard tegen aan. Xiao Hao had wit. Op de damevleugel kreeg zwart veel ruimte waardoor zwart een paard op het sterke veld d4 kon zetten. Xiao Hao verloor in de schermutselingen die volgden een pion en z’n tegenstander kon de open f-lijn domineren met zware stukken (zware stukken zijn toren en dames). Zwart kwam binnen met z’n dame en met z’n toren, waarna Xiao Hao uiteindelijk nog meer materiaal verloor en mat gezet werd.

Colin Wouters kwam passief uit de opening. Hij speelde met zwart een soort Grünfeld-opstelling. Dat is een opening die op topniveau ook gespeeld wordt dus daar kan het niet aan liggen. Het idee is dat wit een sterk centrum krijgt en dat zwart dat centrum met de c-pion gaat aanvallen en dan druk heeft over de lange diagonaal met de loper op g7. Colin ontwikkelde z’n paard echter naar c6. Hierdoor kon hij niet meer met z’n c-pion oprukken. Het gevolg was dat wit een heel sterk centrum kreeg en zwart weinig manoeuvreerruimte overhield voor z’n stukken. Colin bedacht een alternatief plan door met z’n f-pion het witte centrum te gaan aantasten. Dat was strategisch erg goed bedacht maar tactisch zat er een haar in de soep. Hij verloor door een röntgenaanval een kwaliteit en kon de pionnenopmars van z’n tegenstander niet meer tegenhouden.

Renso Steunenberg kwam met zwart – als één van de weinigen – wel goed uit de opening. Hij stond minstens gelijkwaardig toen hij dacht een pionnetje van wit op de damvleugel te kunnen winnen. Dat viel jammer genoeg niet mee want dat kostte hem een stuk. Hij kwam in een eindspel terecht waarbij z’n tegenstander twee lopers had en hij één loper. Beide spelers hadden nog een paar pionnen maar Renso had er twee meer. In een dergelijke stand is het belangrijk voor de verdedigende partij om de loper op het bord te houden en zo veel mogelijk pionnen af te ruilen. Zonder loper komt de verdedigende koning namelijk snel in tempodwang. De tegenstander van Renso slaagde erin om de enig overgebleven loper van Renso toch af te ruilen, waarna de partij inderdaad snel verloren was.

Dan Yassine aan bord 1 met wit. Ik vind het altijd erg leuk om zijn partijen te bekijken. Hij kwam met wit zeker niet met voordeel uit de opening. Z’n tegenstander dacht een truc te hebben met een vrijpion. Ik zat er naast en kreeg er nogal de zenuwen van. Het zag er optisch inderdaad erg gevaarlijk uit maar Yassine wist het gevaar te neutraliseren door met een paard op lijnonderbreking te spelen. Erg knap gezien! Het zag er allemaal nog wel gevaarlijk uit maar Yassine kreeg nu zelf een vrijpion die hij met schaak tot dame kon laten promoveren. Z’n tegenstander stond ook met een pion op het punt van promoveren. Yassine had echter uitstekend gezien dat deze pion met schaakjes opgehaald kon worden waarna z’n tegenstander direct opgaf. Een prima partij van Yassine, volwassen gespeeld!

Nadat mijn tegenstander goed uit de opening was gekomen, begon hij met de strategie om mijn stukken terug te jagen. Op zichzelf is dat altijd een goed plan want daardoor krijgen je eigen stukken meer bewegingsvrijheid. Als je met h3 een loper van g4 wil wegjagen, moet je echter zeker weten dat zwart niet gewoon op h3 kan slaan! En dat deed ik dus ook maar, wat moest ik anders? Zwart kwam dreigend binnen met z’n dame op de koningsvleugel van wit. Wit dacht ook de dame te kunnen wegjagen maar had overzien dat de pion op f2 z’n paard op g3 helemaal niet stond te dekken! Deze pion stond namelijk gepend door mijn loper op b6. M’n tegenstander gaf direct op toen ik z’n paard van g3 sloeg met schaak en toen hij zag dat de aanval onverminderd voortduurde.

We stonden nu dus gelijk en we moesten het hebben van Steven Braun en van Casper Wouter. Steven vocht zich heel goed terug in de stand. Als je zo kan terug komen na zo’n slechte opening, vraag ik me wel eens af waar die Steven op schaakgebied zou komen als hij z’n openingsrepertoire op orde heeft… Desondanks ging het toch niet goed met Steven. Doordat hij veel moest rekenen had Steven veel tijd verbruikt. Hij wilde een gevaarlijke loper van z’n tegenstander afruilen tegen zijn passieve loper op g2. Strategisch een goed plan maar tactisch zat er hier ook een lek in. De loper van Steven vervulde namelijk een belangrijke verdedigende functie. Door deze ruil viel het verband uit de linies van wit en kon Steven het niet meer houden. We stonden nu met 4-3 achter en Casper moest dus winnen voor een gelijk spel.

De spanning was te snijden. Alle ogen waren nu gericht op Casper. Na een dramatische opening had Casper een soort Nimzowitsch opstelling ingenomen. Nimzowitsch was een schaker uit Letland die leefde aan het einde van de 19e eeuw en in het begin van de 20ste eeuw. Deze man hield er voor zijn tijd volkomen nieuwe ideeën op na over de schaakstrategie. Zo heeft hij de openingstheorie verrijkt met tal van varianten die naar hem zijn vernoemd. De bekendste is wel de Nimzo-indische verdediging, een door oud-wereldkampioen Karpov geliefde opening. Een ruimtenadeel maakte Nimzowitsch helemaal niet uit. Wel had hij een broertje dood aan verzwakkingen in de pionnenstructuur. Als z’n tegenstander veel ruimte had, dan deinsde Nimzowitsch er niet voor terug om z’n stukken terug te trekken op de onderste rij. Nadat z’n tegenstanders zich stuk hadden gelopen op de hechte pionnenstructuur, kwamen de stukken van Nimzowitsch langzamerhand naar voren en zo kreeg hij de overhand. En zo ging het eigenlijk ook een beetje bij Casper…

De tegenstander van Casper – die veel ouder was en beter stond – dacht de partij af te kunnen maken door (tijdelijk) een toren te offeren en een dodelijke penning over de d-lijn op te zetten. Casper weigerde het offer en maakte van de gelegenheid gebruik om af te wikkelen naar een eindspel met een ongelijksoortige materiaalverhouding. Casper hield twee paarden en een loper voor een paard en een toren. Dit eindspel leek ongunstig voor Casper, te meer daar z’n tegenstander twee pionnen extra had. Casper had een paar zaken echter uitstekend beoordeeld. Eén daarvan was dat wit niet met z’n toren de stelling van Casper kon binnendringen. Het tweede was dat Casper erin slaagde om de toren van z’n tegenstander steeds meer velden op de vijfde rij te ontnemen. Het derde was dat Casper pijlsnel z’n koning naar het centrum van het bord kon dirigeren. De koning is nl. in het eindspel – waarin er weinig stukken zijn om hem aan te vallen – een uitermate sterk hulpstuk.

Doordat de twee paarden van Casper uitstekend samenwerkten, kon hij enkele vijandelijke pionnen op de damevleugel verschalken. Daarna begon hij te lopen met z’n vrijpionnen. Wie dacht dat de race daarmee gelopen was, had het mis want ook wit had nog de nodige resources. Door een paard te offeren, kreeg wit op de koningsvleugel twee vrijpionnen die ook hard naar het promotieveld liepen. Casper had echter prima gezien dat z’n paard snel orde op zaken kon stellen door met schaak op te rukken naar de koningsvleugel. Door tijdig zijn paard op te offeren kon Casper weer met schaak een dame halen en daarna de twee vrijpionnen onschadelijk maken. Z’n tegenstander gaf de partij daarna op. Een meer dan uitstekende prestatie van Casper!

Toch nog een gelijkspel van 4-4! Daarmee blijven we in de race voor een topklassering. Onze belangrijkste tegenstander is nu Veenendaal 3. Zij hebben gewonnen van Schaakstad 5 en staan één puntje voor ons. Wij hebben echter meer bordpunten gehaald. Het blijft dus spannend in deze poule! Hieronder tref je de uitslag per bord aan. De beste drie topscoorders van deze poule spelen bij De Schaakmaat. Kijk maar eens op de site www.osbo.nl, competitie, OSBO-competitie, uitslagen, 2b, ronde 3.

EDESE S.V. - DE SCHAAKMAAT 2J

1.            Sjoerd Meijer                   Yassine Mouhdad (wit)                 0 - 1

2.            Martin Roseboom          Jan Dirk Vriend (zwart)                  0 - 1

3.            Cor van Ingen                   Steven Braun (wit)                        1 - 0

4.            John Zandvliet                  Casper Wouters (zwart)              0 - 1

5.            Hein Bouwmeester        Raymond Jacobsen (wit)              0 - 1

6.            Hans Thuijls                       Renso Steunenberg (zwart)       1 - 0

7.            Willem de Wilde              Xiao Hao Buitenhuis (wit)           1 - 0

8.            Frank Buunk                      Colin Wouters (zwart)                1 - 0

De volgende ronde wordt gespeeld op vrijdag 16 januari 2015. Houd die datum dus graag vrij! We spelen dan tegen Wageningen 4. Dit team staat in de middenmoot maar is zeker niet te onderschatten. Als we ze willen verslaan, moeten we in topvorm zijn én goed voorbereid zijn. Doe daar dus je best voor.

Onze sponsoren

Steun de club

Login voor auteurs