De Schaakmaat 2 - W.D.C. 2

Ons team bestaat natuurlijk weer uit een zestal. Met zeven - de reserve is niet meegerekend - wil zeggen dat wij steeds een man of vrouw over hebben. Het was JanvO. die zich als supporter wilde opstellen. Hij slaat het van de zijlijn gade. Onze reserve Daniel ging akkoord met zijn reserveschap, hierdoor bleef Raymond – aangewezen om aan de zijlijn te staan –als speler beschikbaar.

Zij geven, in bord volgorde, hun verslag:

Bord 1 met zwart: Yanien 0 - 1

Bord 2 met wit: JanvanP. 0.5 - 0.5

Ik werd in de Schotse opening verrast door zeer agressief spel van de tegenstander. Na ruil van een aantal stukken kon ik consolideren. Een grote afruil langs de open e-lijn leidde tot een 6-pionneneindspel. Zorgvuldig spel met veel rekenwerk van beide kanten leidde tot een stelling waarin zetherhaling de enige optie was. Remise dus.

Bord 3 met zwart: Meijer 0.5 – 0.5

Ik speelde aan bord 3 met zwart [had de teamleider al aangegeven - grapje] tegen dhr. Theo Wolters en kwam de openingsfase uitstekend door. Het werd een echte strijd met gelijkwaardige kansen en veel positioneel geschuif. Zo tegen half twaalf besloot mijn opponent een loper + een pion te ruilen voor een toren en hierna kon het alle kanten op. De tijd werkte zwaar in mijn nadeel, want tijdens het zetten betrapte ik mijzelf op wat zwakkere voortzettingen. Gelukkig kon ik door een leuke manoeuvre de laatste toren van dhr. Wolters insluiten en daardoor met een van mijn laatste overgebleven pionnen 1 zet eerder dan mijn tegenstander promoveren. Met nog 3 minuten op de klok werden er door de "verse"wederzijdse dames wat schaakjes uitgedeeld, maar het beoogde resultaat kwam daar niet uit. Gezien mijn tijdsachterstand en het teambelang [de stand was in ons voordeel 3-2] besloot ik remise aan te bieden en dit werd geaccepteerd. Gevoelsmatig denk ik dat ik bij doorspelen wellicht op tijd had verloren, maar van enkele enkele wetenschappers aan de zijlijn vernam ik, dat ik eerder had kunnen winnen en andere wetenschappers verkondigden weer dat dhr. Wolters had moeten zegevieren. Gezien de strijd in de partij vonden wij beiden aan het bord dat het een verdiende remise was.

Raymond noteerde de zetten van Meijer tijdens de laatste minuten van de partij. De speler is verplicht de partij te noteren [art. 11.2], totdat de speler minder dan 5 minuten tot de tijdcontrole op zijn klok is, die het einde van de toegestane bedenktijd aangeeft. De partij notatie dient door de speler bijgewerkt te worden, nadat de vlag is gevallen.

Bord 4 met wit: Raymond 0.5 – 0.5

Raymond zegt weinig plezier aan deze wedstrijd te hebben beleefd. Zijn tegenstander voerde een tactiek die niet de zijne was. Zeer defensief ingesteld en alles afruilen. Je kunt zeggen zijn tegenstander was bij voorbaat tevreden met een grootmeesteresremise.

Bord 5 met zwart: Hennie 1 - 0

Mijn tegenstander Gerard Hendriksen begon met een rustige opening. Ik trachtte allereerst tegenspel te geven door zijn speelruimte te beperken. Er ontwikkelde zich vervolgens een positioneel spel, totdat ik een paard op de koningszijde op g4 offerde voor twee pionnen. Zijn koningszijde was nu open en een loper hield de dame van Gerard in de penning. Ik realiseerde mij ook, dat dit mijn tegenstander ook eventueel de gelegenheid gaf een gevaarlijke aanval op mijn konigsrokade te openen. Mijn tegenstander kon steeds net niet inslaan. De kansen keerden sterk door dat mijn koningspionnen een wig op zijn dame en toren vormden. Zijn toren ging verloren. Met mijn twee overgebleven torens en een zwarte loper plus een paar pionnen hadden de overhand. Gerard gaf op, op het moment, dat ik een pion zou gaan promoveren. Het was zijn keuze, een pion laten promoveren en slaan, maar dan verloor hij een stuk - zijn loper. – zijn laatste – of mij een dame te laten halen. Alles zou dan - en dat was het al – slechts een formaliteit zijn.

Bord 6 met wit: Wilko 1 – 0

Dhr. Visschers nam tegenover mij plaats achter de zwarte stukken. Ik had thuis zijn rating reeds gezien en mijzelf streng toegesproken om hem vooral niet te onderschatten, ondanks een verschil van bijna 500 punten. Mijn standaard d4-opening werd op bijzondere wijze gecounterd: e6, b6, Pc6 en Lb7 zonder zijn d-pion ook maar te beroeren. Ik keek de kat voorlopig nog even uit de boom en zette mijn stukken op zijn Slavisch neer. Zwart opende zijn vijandelijkheden door op c4 te ruilen (de d-pion was inmiddels naar voren gebonjourd) en met Pa5 te vervolgen. Een citaat van Hein Donner kwam in mij op: "Hij had 'm ook naar h9 of terug naar Duiven kunnen spelen: meer buitenspel kon niet". Tevens werden mijn paarden voor zijn lopers geruild (één vrijwillig, één via een klein geintje waardoor zwart ook met een dubbel g-pion werd opgezadeld. Het centrum was tussen de bedrijven ook voorzien van een overdaad aan witte pionnen en ik zag de stelling met genoegen aan. Even verder werd een van de zwarte torens naar voren gelokt en werd de jacht daarop geopend. Waarschijnlijk hak ik 'm wel kunnen verschalken, maar met een "killing"centrum en twee loeisterke lopers had ik meer oog voor zijn vijandelijke majesteit. Door een bruuske uitval met Dg5 (wat-ie ook

deed ...) had dit nog fout kunnen gaan, maar mijn tegenstander miste daarna de beste voortzetting (hierbij moet ik opmerken dat dhr. Visschers een rating achter zijn naam heeft staan die bepaald niet strookt met het vertoonde spel) en overzag in de daaropvolgende aanval zelfs mat in één ....

Ik niet.

Onze sponsoren

Steun de club

Login voor auteurs