C-team presteert naar vermogen

Op 11 februari jl. toog het C-team van de Schaakmaat – bestaande uit Katja Tangarife, Tobias Fennema, Merijn Adams en Oscar Adams – naar Deventer voor deelname aan de OSBO Jeugdcompetitie in de C-topklasse. Gezien het feit dat we met een erg jong team (slechts één echte C) gingen, deed ons ertoe besluiten om de Olympische gedachte ('meedoen is belangrijker dan winnen') te hanteren en de volgende drie doelen te stellen: a) minimaal één bordpunt halen, b) wellicht één of meerdere matchpunten halen en c) niet als tiende team van de tien deelnemers eindigen.

We hoopten dat we wellicht ergens een potje konden breken, maar dat vond de barbeheerder aldaar niet goed: hij was nogal zuinig op zijn potjes ….

1e ronde: de Cirkel

Nou, de Cirkel uit Ede. Uit, altijd lastig. Geen idee wat te verwachten, dus gewoon maar je best doen. Dat hadden de Schaakmaters in hun oren geknoopt, want na deze ronde waren twee van de drie doelen reeds bereikt. 4 – 0: BAM!

2e ronde: SMB

Wel, een goed begin is het halve werk; eens kijken wat we tegen SMB klaar kunnen maken. Al vrij snel kwamen de gebroeders Adams hun uitslag melden: Oscar een punt en Merijn helaas een nulletje. Tobias had het zichzelf weer eens makkelijk gemaakt en een toren weggegeven tegen een paard en een loper en zat dusdanig heen en weer te schuiven dat hij zijn tegenstandster (en zichzelf) tot wanhoop dreef. Tobias' remiseaanbod werd na overleg met de teamleider niet aangenomen en dat was onze redding: Tobias tegenstandster stortte compleet in, gaf een loper en een toren weg en liet toe dat Tobias opnieuw kon laten zien dat hij met twee paarden en een loper mat kan geven.

Katja tenslotte deed het omgekeerde: zij zat in een eindspel met zware stukken waarbij haar tegenstandster nogal kwistig met haar tijd was omgegaan. Te kwistig, want met nog drie seconden op de klok werd de witte vlag gehesen: 3 – 1.

3e ronde: MSV 2

Al vier matchpunten: 't moet niet gekker worden. Volgende team waren Meppelaren, Meppelezen, Meppelers, … een team uit Meppel, dus. Bepaald nog geen volbloed C-tjes, maar dat belette ze niet om de pannen van het dak te spelen. Merijn won als eerste van een speelster die ervoor zorgde dat de teamleider (schrijver dezes, dus) een van de ergste bokken schoot die je je maar kan voorstellen: een meisje voor een jongetje aanzien <schaamschaam>. Tobias werd geflikt door een supersnel spelend jochie en ook Katja kon het deze ronde niet bolwerken. Alle hoop was nu gevestigd op Oscar, ware het niet dat hij zondigde tegen een vooraf ingestelde regel: remise aanbieden doe je in overleg met je teamleider, zelfs als je (zoals Oscar) praktisch verloren staat: 1,5 – 2,5.

4e ronde: ASV

Na een korte pauze, wat ander spelletjes, een slokje drinken en een broodje ging het team vol goede moed richting volgende tegenstander. Heel het team? Neen, door ziekte geveld bleek ASV slecht met twee spelers te zijn opgekomen. Tobias en Katja konden dus nog even rustig achterover leunen. De overige spelers deelden netjes de punten: Oscar door een reguliere overwinning en Merijn doordat hij bij een mat-in-één-dreiging in zijn enthousiasme het drama van de dag liet noteren: hij speelde de verkeerde pion op. Echter geen kwalijke gevolgen: 3 – 1.

5e ronde MSV 1

Het was nu wel duidelijk dat we de makkelijker tegenstanders gehad hadden en dat we nu 'door de gehaktmolen' moesten. Elk bordpunt zou meegenomen zijn. Volgende halte: MSV serienummer 1. We maakten ons al weinig illusies en dat was terecht: al vrij snel kwamen de mannen van het team een nederlaag melden. Katja echter steeg in deze ronde tot grote hoogten. Tegen een speler die qua rating echt een klasse beter is, wist ze dusdanig goed te spelen dat hij zijn toevlucht moest zoeken tot een wagonlading dameschaakjes (zo niet, dan mat in één). Katja had al remise aangeboden, maar tegenstander wilde het blijven proberen totdat hij nog één minuut over zou hebben. Katja deed alles goed en met nog één minuut op de klok kreeg Katja haar beloning: een half punt en een applausje van de omstanders: 0,5 – 3,5.

6e ronde: Veenendaal

Opnieuw een klepper van formaat en opnieuw weinig illusies. Oscar redde de meubelen met een overwinning; Katja werd geruisloos van het bord gemasseerd; Merijn had lol voor tien met zijn tegenstander, maar zette wel de wedstrijdleider aan het werk toen bleek dat zijn tegenstander klok en zet met verschillende handen deed (schijnt in Veenendaal te mogen). Het hielp niet, een nul was zijn deel. Tobias kwam in deze ronde met de opmerking van de dag: “Moet ik tegen die gast? Dat kan nooit een C'tje zijn: hij heeft al een báárd!!!!'. En inderdaad, Tobias' tegenstander had al enig struikgewas (puberdons) onder de kin. Tobias was hierdoor zo van zijn melk, dat hij al vrij snel weer achter de Nintendo moest duiken met een nul: 1 – 3.

7e ronde: Toren 1

Sommige dingen moet je in perspectief zien: Oscars tegenstandster op bord vier speelt normaal in een hogere IJSCO-groep dan Katja … die op bord 1 zit. Oscar hield het nog lang vol, maar dat kwam mede doordat hij later begon (iets met een toiletbezoek). Merijn had deze ronde ook weinig te vertellen en Tobias vatte zijn partij kristalhelder samen: “Au”. Zijn tegenstander (met Tobias' rating maar dan keer drie) wist te melden dat et geen herdersmat was. Op de vraag of hij de partij nog terug kon halen, dreunde hij alle zetten uit zijn hoofd foutloos op. Indrukwekkend.

De eer werd gered door Katja, weliswaar niet in score, maar wel qua partij. Ze speelde tegen een gast die Katja's rating had, maar dan een duizend punten meer (bijna 1700 dus), maar ging pas in het verre (remise) toreneindspel de mist in. Tegenstander gaf toe dat hij gemazzeld had: 0 – 4.

8e ronde: Toren 2

Deze ronde werd duidelijk dat de tank bij onze spelers zo'n beetje leeg begon te raken, maar ook dat het tweede team van de Toren gewoon te sterk was. Punt: 0 – 4.

9e ronde: Toren 3

Nog één keer opgeladen om het toernooi met een positieve noot te eindigen. Helaas, helaas, het zou anders lopen: Tobias was niet scherp meer, evenals Oscar. Merijn produceerde een tweede drama door mat in één toe te laten met een dame meer en moest daar even van bijkomen. Katja tenslotte overzag mat in één, schrijver dezes ging even plassen met de gedachte “Dit duurt nog even.” en zag tot zijn verrassing toen hij terugkwam dat Katja's bord in de beginstelling stond en dat Katja geëindigd was met een overwinning: 1 – 3.

Tenslotte:

Katja scoorde op bord 1 50 %, een prachtige prestatie, Tobias scoorde op bord 2 3 uit 9 en dat was conform verwachting. Merijn kopieerde Tobias en dat kan echt nog meer worden als hij achter het bord zijn rust en concentratie wat meer weet te bewaren. Oscar tenslotte scoorde ook 50 %, net zozeer een prachtig resultaat. Tevens kunnen we in het vervolg als Oscar meedoet, een stoel minder aanslepen, want hij heeft het gros van zijn partijen staande gespeeld. Iets met enthousiasme.

Als team zijn we halverwege het rechterrijtje geëindigd en hebben we alle doelen gehaald. Het was een leuke, maar wel lange dag. Gelukkig had de teamleider voor in de pauzes een rugzak met spelletjes meegenomen en die zijn fors gebruikt. Volgend jaar proberen we deze prestatie te verbeteren!

Onze sponsoren

Steun de club

Login voor auteurs